Giới Thiệu

Posted by admin 30 October 2011
  • NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Công ty Nhật Thịnh chúng tôi có mặt nhằm cung ứng dịch vụ khai báo hải quan và vận chuyển hàng hóa có hiệu quả nhất . chúng tôi nhận biết quý khách có sự  so sánh, lựa chọn nên chúng tôi vận dụng tính chuyên nghiệp và tiêu chuẩn phục vụ cao để đáp ứng tốt nhất yêu cầu vân chuyển hàng hóa mà quý khách đã giao phó .

Quan điểm của Nhật Thịnh là không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ , cải thiện mức độ phục vụ và luôn tạo cơ hội tốt cũng như đầu tư công bằng trong việc huấn luyện nhân sự của mình với mục địch đáp ứng xứng đáng chi phí quý khách bỏ ra. Đến Nhật Thịnh là quý khách đã tìm đúng chỗ để đặt niềm tin.

Chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý khách đến với Nhật Thịnh.

  • Chủ tịch hội đồng quản trị: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
    Giấy phép kinh doanh số: 41 03 005 430
    Mã số thuế: 0313227915
  • CÁC DỊCH VỤ:SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY

<Xem chi tiết…>